WWL 2019: Welsh Guide (Top 50) image

WWL 2019: Welsh Guide (Top 50)

Dysgwch am fyd yr eglwys sy'n cael ei herlid.

Mae'r llyfr hwn yn cynnwys gwybodaeth am bob un o'r gwledydd sydd yn y 50 Uchaf, ynghyd â phwyntiau gweddi, straeon a gwybodaeth gefndirol hanfodol. Mae'n berffaith ar gyfer unrhyw un sydd am ddysgu mwy am y pwysau sy'n wynebu Cristnogion am ddilyn Iesu a sut mae eich cefnogaeth chi yn cynnig gobaith.

Mae'n cynnwys:

  • gwybodaeth fanwl am y gwledydd yn y 50 uchaf
  • pwyntiau gweddi penodol ar gyfer pob gwlad
  • map Rhestr Gwylio'r Byd
  • gwybodaeth am dueddiadau byd-eang a'r cefndir
  • cyflwyniad i Restr Gwylio'r Byd a pham ei fod yn bwysig
  • straeon ysbrydoledig am gredinwyr sy'n cael eu herlid
  • sut y gallwn ddysgu gan yr eglwys sy'n cael ei herlid