Rhestr Gwylio’r Byd 2023: Y 50 Uchaf - Open Doors UK & Ireland

Rhestr Gwylio’r Byd 2023: Y 50 Uchaf

Rhestr Gwylio’r Byd 2023: Y 50 Uchaf image
Free
Add

Llawlyfr cynhwysfawr sy’n cyflwyno’r 50 gwlad lle mae’n costio’n ddrutaf i ddilyn Iesu. Mae’r llawlyfr hwn yn llawn gwybodaeth ac anogaeth i’ch helpu i gysylltu gyda’r eglwys sy’n cael ei herlid ac i weddïo dros ein teulu sy’n wynebu erledigaeth.

Yn cynnwys:

  • Gwybodaeth fanwl a phwyntiau gweddi penodol ar gyfer pob un o’r 50 gwlad
  • Straeon a thystiolaethau ysbrydoledig gan Gristnogion sy’n cael eu herlid
  • Gwybodaeth am dueddiadau byd-eang yn y ffordd mae Cristnogion yn cael eu herlid
  • Map ysgrifenedig ac adnodau o’r Beibl i’ch helpu i weddïo
  • Map o'r 50 gwlad uchaf yn Rhestr Gwylio'r Byd

Get involved

Your support helps persecuted Christians continue to courageously follow Jesus.
Together, we can reach those where persecution hits hardest.